Aparat EKG

  • Aparat EKG

    Aparat EKG

Aparat EKG - opis

Jeśli nie możesz się doczekać, aby zostać technikiem EKG, jesteś we właściwym miejscu. Możesz przeczytać o kluczowych wymaganiach, obowiązkach i obowiązkach, zestawie umiejętności wymaganych, aby zostać technikiem EKG, które są wymienione w tym opisie stanowiska. Rola zawodowa technika elektrokardiografu (EKG) nie jest zbyt powszechna, a wiele osób nawet o niej nie słyszało. Jednak technicy EKG są znani jako lekarze, którzy w końcu przeprowadzają testy . Ten test pomaga określić stan układu krążenia danej osoby. Do podstawowych obowiązków techników EKG należy wykonywanie badań diagnostycznych u wielu pacjentów, ciągłe monitorowanie ich ciśnienia krwi oraz gromadzenie danych medycznych, które mogą być wykorzystane przez lekarzy. Polecamy dobrej jakości aparaty EKG znanej firmy EURO MEDICAL: http://www.euro-medical.pl

Opis stanowiska – technik EKG

Opis stanowiska technika smarowania

Opis stanowiska technika zdrowia behawioralnego

Opis stanowiska technika centrum danych

Szpitale lub instytuty oczekują techników EKG, którzy mają bardzo empatyczny charakter. Osoby te powinny mieć smykałkę do szczegółów i odpowiednio skoncentrować się na pacjencie. Muszą być w 100% obecni i być zaangażowani w kontakt z pacjentem, aby regularnie ich monitorować. Technicy EKG są również odpowiedzialni za ustawienie i konserwację sprzętu , wykonywanie testów sercowo-naczyniowych oraz identyfikację stanu serca. Osoby te muszą również zadbać o to, aby pacjenci przez cały czas czuli się komfortowo i byli poinformowani o swoim stanie zdrowia. Technicy EKG powinni również być dobrze wykształceni i dobrze zorientowani w funkcjonowaniu serca. Powinni zdawać sobie sprawę z różnych komplikacji, ponieważ w związku z tym będą musieli składać raporty. Lekarze bezpośrednio wykorzystują te raporty do analizy sytuacji. Nie ma więc miejsca na błędy. Zapraszamy do poznania modele aparatów EKG firmy EURO-MEDICAL: http://www.euro-medical.pl/aparaty-ekg

Wymagane umiejętności – technik EKG

 

Jeśli chodzi o wymagane umiejętności, technicy EKG odgrywają bardzo ważną rolę, pomagając pacjentowi wyzdrowieć i poczuć się lepiej. Osoby te powinny również opiekować się pacjentem i zaspokajać jego potrzeby. Technicy ci powinni być bardzo cierpliwi, ponieważ musieliby spędzać długie godziny pracy. Muszą też być bardzo opiekuńczy z natury, ponieważ pacjenci będą na nich całkowicie polegać. Co najważniejsze, osoby te powinny wykazywać elastyczność w godzinach pracy , ponieważ sytuacja awaryjna może wystąpić w każdej chwili. Powinni zawsze stawiać potrzeby pacjenta ponad wszystko inne.

Odpowiedzialność zawodowa

 

Jako technik EKG powinieneś również wykonać test sercowo-naczyniowy u tych pacjentów.

Obowiązek informowania pacjentów o każdym etapie procedury.

Technik powinien również zdiagnozować i zidentyfikować choroby serca.

Monitorowanie ciśnienia krwi pacjenta.

Technik powinien również zbierać dane sercowo-naczyniowe wykorzystywane do analizy przez lekarzy

Współpracuj z lekarzami i pielęgniarkami w razie potrzeby.

Technik powinien również skonfigurować komponenty EKG, które obejmują zapisy EKG, aby zapewnić dokładne odczyty.

Technik powinien również zadbać o odpowiednie bezpieczeństwo i komfort pacjentów.

Powinni również zachować standardy bezpieczeństwa szpitali.

Monitorowanie sprzętu EKG i raportowanie w przypadku awarii.

Powinni także poinstruować pacjentów, aby regularnie wykonywali ćwiczenia fizyczne.

Rejestracja czynności serca podczas ćwiczeń fizycznych.

Technik powinien również monitorować specjalne, trójwymiarowe śledzenie aktywności elektrycznej serca.

Wprowadzenie rurki cewnika do naczyń krwionośnych, co pomaga w badaniu serca.

Technik powinien również skorzystać z procedur badania serca i płuc.

Monitorowanie EKG, które rejestruje aktywność serca przez 12-24 godziny.

Technik powinien również wiedzieć, jak używać sprzętu ultradźwiękowego.

Podłączenie elektrod do przewodów z aparatu EKG.

Wymagania do pracy

Osoba musi mieć świadectwo ukończenia szkoły średniej lub GED

Powinni również mieć odpowiednie przeszkolenie w zakresie EKG i odpowiednią certyfikację.

Jednostka powinna mieć odpowiednią wytrzymałość fizyczną.

Powinni również zwracać uwagę na szczegóły.

Doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

Osoba powinna być współczująca i opiekuńcza.

Powinien mieć biegłość w technologii EKG.

Musi być bardzo elastyczny i przychylny.

Elektrokardiografia - metoda pracy badawczej mięsień sercowy. Za pomocą urządzenia EKG generowane pola elektryczne są utrwalane, a dalsze wyniki wyświetlane w postaci obrazu graficznego na papierze termicznym (w większości przypadków). Pierwsze urządzenie EKG rejestrowało dane na kliszy fotograficznej, potem były rejestratory atramentu. Jeżeli urządzenie jest całkowicie elektroniczne, to dane mogą być przechowywane w pamięci komputera. 

Korzystanie z elektrokardiografów

 

Procedura elektrokardiografii jest przeprowadzana w następujących celach:

określenie częstotliwości i regularności skurczów mięśnia sercowego;

 

jeśli konieczne jest ustalenie obecności choroby niedokrwiennej lub zawału;

jeśli konieczne jest potwierdzenie lub zaprzeczenie obecności niedoboru elektrolitów;

wyjaśnienie obecności blokad serca;

ocena stanu w dynamice podczas wykonywania próbek z obciążeniem;

jeśli konieczne jest wyjaśnienie anatomicznych i fizjologicznych cech serca (np. przerost lewej komory);

jeśli konieczne jest potwierdzenie lub obalenie rozwoju zatorowości płucnej;

w celach profilaktycznych w okresie badań lekarskich ludności.

Script logo